Logic Pro AUTO SAMPLER

Uygulama çok kolay, Plugini bir enstrüman parçasına, bir veri yoluna veya stereo çıkışa yerleştirilebilir. İkincisi, örneğin, mevcut gönderme FX’i dahil olmak üzere ilgili tonları örnekleme imkanı sunar. Kayıt parametrelerini girdikten veya kontrol ettikten sonra (örn. tuş aralığı, aralık/çoklu örnekleme), Auto Sampler seçilen enstrüman parçasının ilgili notalarını kaydeder. Otomatik olarak oluşturulan örnek enstrüman artık Logic Sampler’da (eski adıyla EXS 24) “Auto Sampled” klasöründe seçilebilir. İşte bu kadar ..