Samplitude/Sequoia EQ (yeni stok EQ116)

Zaman zaman mastering işlemi için belirli bir işlemcinin (analog ya da dijital) uygunluğu hakkında bazı kaygılar dile getirilir. Bu soru genellikle X işlemcisinin ‘mastering derecesine’ sahip olup olmadığı şeklinde ifade edilir. bir işlemciyi etkin mastering için kullanabiliyorsanız o zaman bu ‘mastering derecesine’ sahiptir! Daha iyi bir soru ise, kaliteden ziyade uygulamaya, yani fonksiyonelliğe odaklanarak sorulabilirdi. Örneğin, çoğu mastering mühendisi analog EQlarının ±8dB giriş kazanım aralığıyla sınırlı olmasını ama giriş kazanım artışlarının 0.5dB’lik anahtarlı adımlara sahip olmasını tercih ederdi. Bu durumda, anahtar yerine pot bulunduran veya 1dB’lik adımlara sahip çok yüksek kaliteli bir EQ’ın, bu mantıkla yaklaşıldığı zaman mastering için o kadar uygun olmadığı düşünülecektir. Aynı durum, ideal olarak düşük kompresyon oranlarına ve büyük zaman sabiti aralığına sahip olması gereken mastering kompresörleri için de geçerlidir.

Samplitude’ a dahil edilen işlemciler kalite bakımından mastering için kesinlikle uygundur: aslında, masa harici ekipman olarak kullandıkları işlemci yazılımları sadece EQ ve Samplitude ya da Sequoia’da bulunan çoklu-bant kompresör olan birçok mastering mühendisi var. Bu nedenle, programın yapımcılarının bu programı mastering için kullanan herkesin faydalı bulacağı fonksiyonel eklemekler yaptıkları düşünülebilir.

EQ116 mastering ekolayzır orijinal frekans cevabını turuncu bir çizgi olarak oldukça ayrıntılı bir şekilde tasarlar: sonuçta elde edilen eğri, orijinaliyle aynı şekilde detaylı olarak mavi bir çizgi ile gösterilir.

EQ116, ilginç özellikleri bulunan yeni bir altı bantlı EQ. Örneğin, hem her nokta için gösterge EQ eğrisi hem de ayrı ayrı bütün eğrilerin etkin bir özeti de dahil olmak üzere gelişmiş grafik ekrana sahip ve aynı zamanda, üzerinde çalışılacak materyalin frekans içeriğinin gerçek zamanlı görsel gösterimine ve yapılan işlemin etkisinin bir gösterimine de sağlamakta. Elbette bunun gibi özellikler sunan, Apulsoft’s Apqualizr gibi başka EQlar da var –ama EQ116, Apqualizr’dan farklı olarak, bu bilgilerin hepsini aynı zamanda gösterebiliyor ki bu da daha net ve harika bir özellik.

Her ne kadar görsel gösterimin ses işlemedeki gerçek değeri üzerine tartışmalar sürse de – söz konusu mastering Web masaları olduğunda zaman zaman yeniden gündeme gelen bir konu- bu oldukça yararlı olabilir. Mastering mühendislerinin küçük bir kısmı bunlara oldukça fazla bel bağlamış durumdayken büyük kısmı ise bunların küçük ve sınırlı bir rol oynadığını düşünüyor ve diğer bir azınlık ise bunların şeytan işi olduğunu, tam bir amatörlük göstergesi ve beceriksiz bir denetleme yolu olduğunu savunuyor. Sorunlu bir frekansı kısa sürede gidermek ve buldukları çözümün sonucunu hem duymak hem de görmek isteyen mühendisler ve belki de yorucu bir günün sonunda işitme radarlarından kaçmış kötü frekanslar olmadığından görsel olarak emin olmak isteyen –ya da normalde sadece işittiğimiz efektleri ‘görmekle’ de ilgilenen- mühendisler tarafından etkin bir şekilde

kullanılabilir.

Daha da ilginci, mastering ses bilim dalının bakış açısıyla üç operasyonel mod arasındaki seçimdir. Normal mod, mevcut dört bantlı parametrik EQ ile temelde aynıyken yüksek hızda örnekleme (oversampling) modu daha geniş frekanslı cevaba sahiptir ve bu nedenle de özellikle daha yüksek frekanslarda (CPU kullanımının daha yüksek olması pahasına) işitsel olarak faydalı bir etkiye sahiptir ve lineer faz modu, faz değişimlerini ortadan kaldıran filtreleme işlemini kullanarak fazın lineer olmasını sağlamaktadır.

Ses ve fonksiyonellik bakımından EQ harika ve farklı oldukça kullanışlı.