SEND ON FADER
Logic Pro üzerinde pro seviye digital masalarda bulunan ve harika bir özellik olan, “Send on Fader” Aux send kullanımında bir detay Independent pan kullanımında mevcut, “Independent Pan” , bu inanılmaz yetenekler kazandırıyor , 1. fotoya bakarsanız sesin kanalda send on fader durumunda olmadığı bir halde ve sola pan ayarı yapıldığını görebilirsiniz, 2. fotoda ise Independent Pan seçerek, Send On fader seçeneğiyle işaretlenen Aux u Pan ayarını, kanaldaki Pan ayarından bağımsız yapabiliyoruz ve

yani kabaca 1 kanal üzerinde 2 pan varmış gibi hayal edebiliriz. Bu durumda, mesela Gitar sol kanaldan duyulurken, aynı kanal üzerinde Aux üzerinde bir değişiklik yapmadan, Aux verilen send on fader işaretleyerek örnek Aux 1 sağa Pan yapıp “Foto2” gitarın reverbini sağ tarafdan duyabiliyoruz,

yani ses soldan reverbsiz gelirken ( send on fader off iken sola panlı) hemen sonra send on fader açıp Independent pan ile sağ panlı FX duyuluyor..

gelen Fxlerin hem send on fader hem Pan(Independent) left/Right yönetebiliyoruz, güzel düşünülmüş.

diyelim ki kanallarınızda bir send ayarı yapmadınız ve faderlar ise bulundukları pozisyonlara göre mix durumundalar (0db flat değil) bu durumda faderların bulundukları pozisyonlara göre o kanallara gelecek olan aux sendlerinde kendilerini birebir hizalamalarını ve send on fader dan yararlanmalarını arzu ederseniz eğer, bu durumdan etkilenmesini isteyeceğiniz kanalları işaretleyip, (foto2 dikkat)”copy fader to send” dediğiniz an, sendleriniz 0 konumunda iken, faderlerin pozisyonlarına göre miktarda hemen görünecek ve artından “3 nolu foto” send on fader tıklayarak eşzamanlı fader&send ayarlamaya devam edeceksiniz verdiğiniz send on fader aux efekti ile. gerçekten mükemmel bir fader to send copy hareketi.