CREATION plugin

CREATION plugini ..

daha çok yeni elime geçti ve gerçekten sound design için sıradışı bir yazılım gelmiş.

Creation, olağanüstü görsel-işitsel yeteneklere sahip bir ses tasarımı yardımcı programıdır. Etkileşimi evrenimizin makro-biçimsel evriminin temeli olan yerçekimi kuvvetine dayalı

dinamik bir sistemi temsil eder. Nesneler ve kütleler arasındaki bu yerçekimsel etkileşimi kullanarak bir 3B simülasyon sahnesi oluşturur ve dinamik olarak gelişen bu verilerden kümülatif sesi işler.

Bir benzetme olarak Yaratılışın sonik dünyası, evrenimizdeki galaksileri ve yapıları oluşturabilen yerçekiminin varlığından teoride sorumlu olan karanlık maddenin / enerjinin ortaya çıkışı görülebilir.

Creation, görsel-işitsel bir sahne mimarıdır; ses, alan ve görsel tasarımın bir arada toplanmış halidir.

Creation yazılımı, 999 nesneye ve 5 kütleye kadar dolu bir yerçekimi alanı oluşturur. Bu uzayda var olan tüm nesnelerle sürekli olarak etkileşime giren Newton yerçekimi kuvveti tarafından yönlendirilen evrenimizin soyut bir versiyonudur. Sonik yapı, bu karmaşık sistemdeki durum değişkenlerinin gözlemlenmesi ve haritalanmasıyla oluşturulmaktadır. Einstein’ın ünlü sözünü hatırlatarak: Burada sesin uzaydan, zamandan ve maddeden (yerçekimi) ve hareketinden ayrı bir varlığı yoktur.

Bu elementlerin destansı evrimi, matematiğin ve temel fizik yasalarının, yani Newton yerçekimi formülünün katkısıyla gelir.

Newton’un yerçekimi formülü, evrenimizin temel fenomenlerini açıklamak için eksik kalıyor. Kuantum fiziği ve Einstein’ın yerçekiminin uzay-zaman eğriliği ile temsil edildiği (bir kuvvet biçiminde değil) genel görelilik teorisi, evrenimizi açıklayan daha eksiksiz teorilerdir. Işık ışınlarının, hepimizin gözlemleyebildiği, büyük nesnelerin veya yerçekimsel merceklenmenin etrafında büküldüğünü tahmin ediyor. Bununla birlikte, belirli bir aralık ve uygulama ölçeği içinde, Newtoncu temsil, yerçekimi alanındaki kütlelerin/cisimlerin hareketi ve kinetik davranışı hakkında, örneğin bir güneş sistemindeki gezegensel nesneler veya bilgisayar oyunlarını çalıştıran herhangi bir simülasyon fiziği hakkında oldukça iyi bir yaklaşım sağlar.

Temel Newton yerçekimi formülüyle bile, böyle bir yerçekimi etkileşiminde çoklu cisimlerin kendiliğinden durumlarının hesaplanması genel bir denklemle yapılamaz. Böyle bir denklem yoktur. Ama yinelemeli hesaplamalarla yapabiliriz ve bilgisayarlar bunun için en iyisidir. Sistemin ilk durumunu tanımlıyoruz ve ardından adım adım gelecekteki durumları hesaplamasına izin veriyoruz. CREATION da olan budur ve doğrudan bilgisayarın GPU’sunda işlenmektedir.

Ve bu soyut bir simülasyon olduğu için, doğanın fiziğini bükebilir, sabitleri ve kütlelerin ilişkisini yerçekimi kuvvetinin aynı formülü üzerinde değiştirebiliriz. Sadece pozitif bir kuvvet

yerine isteğe bağlı bir itme davranışı, negatif bir kuvvet de sunabiliriz.20. yüzyılda evrenimizi açıklama ve onun görünmeyen kısmını, geçmişini ve geleceğini ortaya çıkarma konusundaki bilimsel gelişmeler, yeni müzik bestecileri için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Besteciler, müziklerindeki bu matematiksel formları ve yapıları, geleneksel enstrümanlar için yeni notalama, ve icra tarzlarıyla eşleştirmek için özgün bir yaklaşım uyguladılar. Müziklerini dinlemek, sanatsal niyetleriyle zaman içinde yeniden şekillenen, katmanlaşan ve ölçeklenen bu yapıların algılanması ve hissedilmesidir.Dahası, akustik, ses sentezi ve dijital ses ve bilgisayar destekli ses tasarımı alanındaki araştırmaları birleştirerek, geleneksel enstrümanlarla asla elde edilemeyecek sentetik ses yapıları inşa ederek modern bilimden aldığımız ilhamı bütünleştirmeye başladık.

Creation, benzersiz gelişen sonik yapılar yaratma isteğimizle geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulamanın görsel bileşenlerini izlemek, kendi evrenini / “uzay habitatımızın” soyut bir versiyonunu yaratırken, bize biçimsel güzelliğin ve anlatı sadakatinin meditasyon anını sunuyor. Bu dinamik karmaşık sahneyi açarken ve yaratırken, şu soruyu soruyoruz:“Bu sistemin sonik yapısını nasıl oluşturabilir ve sesi bu hacim ve derinlikte nasıl sunabiliriz?”

CREATION un gelişimi aslında bu soruya (daha fazlası da olabilirken) bir cevap arayışıdır; ve belki de evrenimizin temellerini ifade eden temel fizik yasalarının nihai görsel-işitsel temsiline götüren böyle bir cevap niteliğinde..