IEM Eklenti Paketi (Ambisonic eklentileri içeren ücretsiz ve Açık Kaynak bir ses eklenti paketidir)


Ambisonic eklentileri içeren IEM Eklenti Paketi ile, desteklenen DAW lar üzerinde çalışabiliyoruz. (açık kaynak kodlu, ücretsiz değiştirilebilir bir eklentidir.) Not: Reaper ile başarılı bir şeklde paketi çalıştırdım ve çıktı aldım.

Dahil edilen eklentiler:
AllRADecoder v0.9.1

BinauralDecoder v0.6.2

CoordinateConverter v0.4.2

DirectionalCompressor v1.3.2

DirectivityShaper v0.8.2

DistanceCompensator v0.3.2

DualDelay v0.5.0

EnergyVisualizer v1.0.2

FdnReverb v1.2.2

MatrixMultiplier v0.3.2

MultiBandCompressor v0.2.2

MultiEncoder v1.0.0

MultiEQ v0.2.2

OmniCompressor v1.4.2

ProbeDecoder v0.5.2

RoomEncoder v1.3.2

SceneRotator v0.4.3

SimpleDecoder v0.5.1

StereoEncoder v1.4.2

ToolBox v0.5.

link:
https://plugins.iem.at/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir