MuSyC

Daha önce hiçbir DAW da görmediğim, bir özellikten söz etmek isterim MAgix MuSyC Otomatik Take yönetimi için Çoklu Eşzamanlı Kesim (MuSyC) MuSyC materyalinizi analiz eder ve müzikal benzerliği olan Take leri görüntüleyerek kaynak hedef kesime bir genel bakış projesi ekler. Çok kanallı bir kayıt Take i , tek bir Region ile temsil edilir ve farklı tempolarda kaydedilmiş çekimlerle bile ses değişikliği ve kesmeler yapmayı mümkün kılar. Bir müzik bölümü birden fazla kez kaydedilmişse, Take ler birlikte düzenlenir ve zaman içinde görüntülenir.