Reaper AUnetSend

Apple’ın AUNetSend & Receive’ı ile , birden fazla DAW üzerine eş zamanlı ses gönderebiliyorsunuz.

Normalde ReWire Slave aklınıza gelebilir ama bu farklı. Rewire Slave i kısıtlayan şey, kanala koyduğunuz audio sese verdiğiniz efektlerin çalışmaması, Ableton da ve diğerlerinde aynı durum. Ama bu yolla, yani mesela ben bu örnekte Reaper içinden bir sesi (ITEM) bu ses dahili bir FX verdim ITEM FX Melda P. Reverb. ve buna FX otomasyon yaptım. Reaper içinden ilgili kanala önce AUSend vererek, Main DAW tarafına kanala AU Receive yaptığınız ve de Connect dediğiniz anda, FX tasarımını yaptığınız Slave DAW üzerindeki tüm kanalları tüm sesleri iki DAW üzerinde yürütebiliyorsunuz. Üstelik ücretsiz verilmiş. Örnekte Reaper üzerinde kanalda gelen sesin içindeki reverb ve otomasyondan geçen ses, Logic Pro kanalına send ile gelmekte (rewire değil)