Creating a Generative Lead- VCV Rack / Studio ONE Pipeline XT

VCV Rack Modular üzerinde Generative bir Patch hazırladım ve bunu Loopback ile Studio One DAW içine PIPELINE XT ile Print aldım. VCV rack içinde Audio 8 modül üzerinde ses kartı seçim bölgesinde, eğer ses kartınızın Loopback özelliği varsa, kullandığınız DAW da External HW Record Print yaparak, Modüler Live müziğinizi Kayda alabiliyorsunuz. Kısa video ile Göstermek istedim.