Convex Plugin

Üç klasik efekte dayalı; çok modlu filtre, adım kaydırıcı ve gecikme, Convex, her efektin iki örneği arasında çapraz geçiş yaparak ve kapsamlı bir kontrol modülü dizisini kullanarak anahtar parametrelerini modüle ederek giriş sinyalinin dinamik varyasyonlarını üretir. mod çoğaltıcılar ve mod dönüştürücüler kullanılarak birkaç anahtar parametre modüle edilebilir. Bu parametreler, özel mod kaynak menülerine ve derinlik düğmelerine sahiptir